Søke til kontrollkomitéen 

Vi leter etter to flinke studenter som ønsker å være kontrollkomité for velferdstinget for studieåret 2022/2023. Kontrollkomité vil jobbe tett på arbeidsutvalget i året som kommer. Vervene er honorerte og man får en unik mulighet til å jobbe med studentvelferd i Stavanger.

Har du spørsmål om vervene ta kontakt på leder@vtstavanger.no