top of page
night-1439813.jpg

Faddervakt 2023 Rapport

Av Kristina Pantović, August 2023

Faddervaktstytet for 2023: Kristina Pantović, Stig Erlend Reinseth, Tristan Tranghe

Fadderuke: uke 33 (14-18. August, 2023)

 

Introduksjon

Denne rapporten vil gi informasjon om prosjektet kalt Faddervakt, som blir direkte organisert og gjennomført av Velferdstinget i Stavanger. Arbeidsstyret for årets prosjekt besto av tre personer: Kristina Pantović, Stig Erlend Reinseth og Tristan Tranghe. Rapporten gir en oversikt over arbeidsplanen, arbeidsansvar og oppgaver, sponsoravtaler og andre diverse detaljer relatert til prosjektet. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over våre erfaringer, vise arrangementene i løpet av uken og gi veiledende informasjon til neste styre. Den vil også inkludere kontaktinformasjon til relevante parter, som har dedikert sin tid og ressurser for å bidra til en vellykket gjennomføringen av prosjektet.


 

Planlegging og logistikk


 

Det første steget i Faddervakt-prosjektet inkluderte søking etter de beste kandidatene til årets styre. VTs arbeidsstyre hadde sammen med rådgivere fra St0r, besluttet at det ville være best å ha tre personer som fullt ut var involvert i prosjektet, i motsetning til tidligere år da det bare var to. Utvelgelses- og intervju prosessene fant sted sent i juni og tidlig i juli. En av de viktigste oppgavene var å forsikre seg om at det nye styret hadde minst to personer med gyldig førerkort i Norge. En av de mest vitale oppgavene er at styret skal kunne kjøre til og fra nødstilfeller og oppdrag, samt å kunne gjennomføre ulike innkjøp og distribuere varer og utstyr.

 

​​Den innledende planleggingsfasen krevde at de tre nye ansatte skulle påta seg sine passende roller og ansvarsområder, med hensyn til deres styrker og tidligere arbeidserfaring. En tilgjengelighetsplan ble også utarbeidet for å få en klar oversikt over alles tilgjengelighet og utnytte den deretter. For forberedelsen av Fadderuke og prosjektet ble ulike roller tildelt. Disse rollene inkluderte, men var ikke begrenset til, å skaffe tillatelser fra myndighetene og kjøretøy fra utleieselskaper, skaffe sponsoravtaler og planlegge ulike oppgaver samt delegering.

 

Logistikkprosessene måtte oppdateres for dette året, men benyttet likevel tidligere ressurser og kjente ruter. En detaljert liste over hver enkelts oppgaver og gruppeoppgaver ble konsultert, der alle bidro til den. Med noen dager igjen til planleggingen, ble det utarbeidet en ukentlig timeplan som hadde alle de separate oppgavene og arbeidstid fargekodet og projisert på ett sted.

 

En annen essensiell ressurs som Faddervakt er avhengig av for å lykkes, er rekruttering og opplæring av frivillige. Planleggingen og logistikken for arrangementet inkluderte også ekstra hjelp, og mottoet styret brukte var: jo flere, jo bedre. Totalt 12 frivillige tilbød generøst sin verdifulle tid og skapte en samarbeids atmosfære som så langt er uovertruffen i dette prosjektet. Vi takker hjertelig deres organisasjoner (SiS, St0r, AktivUka, UiS Brettspill, ISU, osv.) og roser dem for deres personlige ambisjoner om å forbedre studentmiljøet sammen med oss.

 

Logistikken og planleggingsperioden for prosjektet ville ikke vært mulig uten tildeling av tilgjengelige midler. Årets budsjett var 110 000 NOK, inkludert honorarene, og prosjektets arbeidskapital var 50 000 NOK. Et eget regneark ble opprettet for de forventede kostnadene, inkludert sponsorbidrag som sparte prosjektet en betydelig sum.


 

Sponsorer og Tillatelser


Følgende liste inkluderer sponsorene for Faddervakt-prosjektet og mengden ressurser som er donert:

 

  • Backstube bakeri: fire handleposer med bakervarer

 

  • Coop Økonom: 40 kasser med eplejuice i esker - rundt 1080 drikker

 

  • Spar Torget: rundt 300 sjokolademelk

 

  • Tørst: 900 bokser med energidrikker i ulike smaker

 

  • Rema 1000 Grannes: 58 kasser med ferske bakervarer (rundt 14 hver dag fra tirsdag til fredag)

 

Promoteringsmaterielle ble plassert rundt teltene, som ble besøkt av nesten 800 personer nesten hver kveld. Vi inkluderte flagg, plakater og brosjyrer, og støttet studentene generøst med alle donasjonene.

 

Areal tillatelser ble gitt av kommunen for å sette opp teltet på torget i sentrum. Lagringsplassen ble gitt av selskapet Stavanger Sentrum, i en av torgbodene i teltområdet. Leien for disse offentlige plassene var gratis.


 

Fadderuka

Første studieuke og den tradisjonelle festivalen fant sted i Stavanger, og festivalområdet ble satt opp bak Hagbard-Line huset, ved siden av Lyspæren inkubatoren, på fotball- og løpebanen. Faddervakt-prosjektet setter tradisjonelt opp telt både i festivalområdet og på hovedtorget i sentrum. Logistikken for oppsettet kan endre seg fra år til år, men den generelle regelen er alltid å ha to personer som styrer teltene, en blanding av styremedlemmer og frivillige. Skiftene ved teltene begynte kl. 18 og sluttet avhengig av festivalens krav. Teltene var fylt med forsyninger og donasjoner, som ville bli låst bort og/eller lagret i løpet av dagen. Frivillige byttet på i skift for å holde teltet aktivt og ryddig. Teltene hadde også en telefon ladestasjon, hvis strømuttaket var i nærheten. Hver kveld hadde ulike aktiviteter og krav, så teltene og kjøretøyene var konstant i bruk etter kl. 17.


 

Varslingstelefon 

Nødtelefonnummeret ble delt ut til studentene i form av et armbånd. Denne telefonlinjen ble lånt fra SiS helse og ble raskt returnert til dem etter at uken var over. Denne telefonen ble konstant overvåket og holdt ladet i tilfelle en nødsituasjon. Årets styre mottok rundt 15 henvendelser som ble ansett som nødsituasjoner for Faddervaktene. Disse inngrepene og detaljene om dem holdes private. Styret hadde alltid to personer per kjøretøy, og til tross for en rapportert hendelse knyttet til en av vaktene, ble ingen skadet. I tillegg til å holde telefonlinjen aktiv, responderte de til stede ved teltene også på nødanrop og bidro til den generelle sikkerheten i festivalområdene. Hvis nødanropene ble ansett som medisinske eller andre typer problemer, ville de som responderte henvise de som ringte til riktige kanaler. Kjernen i Faddervakt er å hjelpe berusede studenter med å finne en trygg vei hjem.


 

Konklusjon

Arbeidsstyret i Faddervakt anser dette prosjektet som en suksess og en massiv forbedring når det gjelder gjennomførte tiltak og utnyttede ressurser sammenlignet med tidligere år.

 

Likevel er det alltid forslag til forbedringer, som for fremtidens styre kan inkludere:

 

1. Sikre leie av kjøretøy godt på forhånd av Fadderuka.

2. Sørge for at flere personer er involvert i prosjektet.

3. Sikre sponsorer knyttet til små medisinske forsyninger og diverse utstyr.

4. Arbeide med å distribuere armbånd til et større antall studenter.


 

Kontaktliste:

 

 

bottom of page