top of page

Velferdstingets verdier og prinsipper

Dette dokumentet omhandler de prinsippene som Velferdstinget i Stavanger skal bygge sin politikk og sin virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt inn i fem deler; Studentregionen Stavanger, velferd, kollektivtransport, studentbolig og helse.

bottom of page