top of page

Verdier

Her finner du dokumenter som inneholder de politiske sakene Velferdstinget jobber med og hva de mener innenfor de ulike sakene.

Private House

Bolig

Dette boligpolitiske dokumentet skal fremme Velferdstinget i Stavangers meninger og målsetninger for boligsituasjonen i Stavanger, Sandnes og Sola. Studentboliger er en del av Velferdstinget i Stavanger sitt arbeidsprogram og prinsipprogram, og vi jobber for at det skal være et godt botilbud for studentene i regionen. 

Helse

God helse er avgjørende for god livskvalitet. Studenter er under studietiden i en særskilt livssituasjon og har derfor særskilte behov. God studenthelse er når studenten, gitt sin særskilte livssituasjon, er i stand til å mestre studenthverdagen og lykkes både faglig, sosialt og psykisk.

Image by visuals
kultur-i-stavanger-illustrasjon-berit-somme.png

Kultur

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i mange studenters hverdag, og deltakelse i studentforeninger og kulturelle aktiviteter bidrar til å berike studietiden. Kulturarbeid og foreningsliv er sosialt, skaper relasjoner og selvrealisering. Velferdstinget mener at kulturtilbud og foreningsliv har en direkte forebyggende effekt av ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter.

Prinsipp program

Dette dokumentet omhandler de prinsippene som Velferdstinget i Stavanger skal bygge sin politikk og sin virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt inn i fem deler; Studentregionen Stavanger, velferd, kollektivtransport, studentbolig og helse.

VT logo.png
Copy of VT logo.png

Vedtekter

Vedtektene til Velferdstinget sier noe om formålet til Velferdstinget og hvordan organisasjonen skal være utformet. Det er det viktigste dokumentet når det gjelder å veilede arbeidet til arbeidsutvalget og styret

bottom of page