top of page

Har du startet ny organisasjon?

Oppstartsmidler er et økonomisk tilskudd som nystartede organisasjoner kan søke om til nødvendig materiell for å drifte organisasjonen.

Nyoppstartede organisasjoner defineres som organisasjoner som ble registret i Brønnøysundregisteret etter siste søknadsfrist for utdeling av driftsmidler ved deres institusjon.

Oppstartsmidler kan kun tildeles en gang.

 

Oppstartsmidler betales IKKE ut til private kontoer.

For å kunne opprette konto for organisasjonen, må man ha organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Søk her!

bottom of page