top of page

Er du opptatt av kvalitet og har et øye for detaljer? Da passer kanskje vervet i Kvalitets- og kontrollkomitèen (KK) deg!

Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) sin rolle er å delta på møter i Studentparlamentet, og passe på at StOrs organer følger gjeldende styringsdokumenter under møter. I hovedsak kan man si at KK skal sørge for at vedtektene blir fulgt av StOrs organer, på en slik måte som bidrar til å ivareta studentenes rettigheter og deres demokratiske, faglige og sosiale behov ved UiS.

 

Som KK deler du ansvaret sammen med en annen, og det kreves ingen forkunnskaper om StOr og deres vedtekter fra før. Stillingen er honorert og vervet varer fra 1. januar til 31. desember 2023.

 

Ønsker du å bli med i KK? Fyll ut søknadsskjemaet under. 

Har du spørsmål om vervet ta kontakt på leder@vtstavanger.no

bottom of page