top of page

Studentrådet skal behandle overordnede, strategiske og prinsipielle saker innen følgende områder:

  • Attraktiv studieby

  • Levekår for studenter

  • Planer og prosjekter som kan påvirke utviklingen av studiebyen

  • Profilering av studiebyen

 

Studentrådet er et hørings- og rådgivende organ for formannskapet og kommunestyret, og kan ta opp og utrede saker på eget initiativ.
Studentrådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til behandling.

Det gis seter i studentutvalget til studenter fra alle institusjoner for høyere utdanning i Stavanger kommune.

https://www.stavanger.kommune.no/politikk/radene-i-stavanger/studentutvalget/

Ønsker du å være med i Studentutvalget? Send inn en søknad nederst på siden!

Har du spørsmål om Studentutvalget?

Da kan du ta kontakt med disse flotte folkene!

Søknad

Ønsker du å stille til et verv? Fyll ut dette skjemaet.

Last opp fil her
bottom of page