top of page

Vil du vite mer om Velferdstinget? - Les våre vedtekter!

Vedtektene til Velferdstinget sier noe om formålet til Velferdstinget og hvordan organisasjonen skal være utformet.

Det er det viktigste dokumentet når det gjelder å veilede Velferdstingets arbeid.

bottom of page