top of page

Vi velger nytt arbeidsutvalg vært år, og perioden for stillingen er et år. Som medlem av arbeidsutvalget er du med på å forme velferdstilbudet som samskipnaden i Stavanger jobber med hver eneste dag. Vervene er honorert i 50 % for nestleder og 60% for leder. Vervet går ut på mye spennende organisasjonsarbeid og du får være med på å påvirke hverdagen til over 10 000 studenter.

Ønsker du å bli med i arbeidsutvalget? Fyll ut søknadsskjemaet under.

Har du spørsmål om vervene ta kontakt på leder@vtstavanger.no

Under finner du stillingsbeskrivelser for vervene:

bottom of page