top of page

Hver høst velges det nye representanter til Velferdstinget, og disse representantene er valgt for 1 år.

Velferdstinget består av administrativ leder, 10 faste representanter og 7-10 varaer.

Administrativ leder får sitt verv via stillingen som Velferds- og læringsmiljøansvarlig hos Studentorganisasjonen ved UiS (StOr).

Faste representanter blir valgt via demokratiske prosesser ved sine studiesteder på BI, HLT, Kunstskolen i Stavanger, Noroff, UiS og VID.

Som medlem av Velferdstinget er du med på å forme velferdstilbudet som Samskipnaden i Stavanger (SiS) jobber med hver eneste dag.

Det er blant annet Velferdstinget som velger representanter til SiS-styret og vedtar fordelingen av velferdsmidler.

Å representere studentene ved ditt studiested er en viktig jobb, og du får være med på å påvirke hverdagen til over 12 000 studenter.

Ønsker du å bli med i Velferdstinget? Fyll ut søknadsskjemaet under!

Har du spørsmål om vervet kan du ta kontakt på leder@vtstavanger.no eller laringsmiljo@stor.uis.no

bottom of page