top of page

Er organisasjonen nyoppstartet?

Oppstartsmidler er et økonomisk tilskudd nystartede organisasjoner kan søke om til nødvendig materiell for å drifte organisasjonen. Nyoppstartede organisasjoner defineres som: Organisasjoner som ble registret i Brønnøysundregisteret etter siste søknadsfrist. Oppstartsmidler kan kun tildeles en gang.

Søk her!

bottom of page