top of page

Er du opptatt av kvalitet og har et øye for detaljer? Da passer kanskje vervet i Kvalitets- og kontrollkomitèen (KK) deg!

Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) sin rolle er å delta på møter i Studentparlamentet, og passe på at StOrs organer følger gjeldende styringsdokumenter under møter. I hovedsak kan man si at KK skal sørge for at vedtektene blir fulgt av StOrs organer, på en slik måte som bidrar til å ivareta studentenes rettigheter og deres demokratiske, faglige og sosiale behov ved UiS.

 

Som KK deler du ansvaret sammen med en annen, og det kreves ingen forkunnskaper om StOr og deres vedtekter fra før. Stillingen er honorert og vervet varer fra 1. januar til 31. desember 2023.

 

Ønsker du å bli med i KK? Fyll ut søknadsskjemaet under. 

Har du spørsmål om verv? Ta kontakt med det øverste demokratiske studentorganet ved ditt studiested!

BI

HLT

Kunstskolen

Noroff

UiS

VID

Har du generelle spørsmål?

Ta kontakt på leder@vtstavanger.no​ eller laringsmiljo@stor.uis.no

Søknad

Ønsker du å stille til et verv? Fyll ut dette skjemaet.

Last opp fil her
bottom of page